--------

Protoshop Group konepajatoiminnot

17.12.2013

Protoshop Group suunnittelee konepajatuotantonsa keskittämistä yhteen isompaan yksiköön Oittiin Hausjärvelle
Kategoria: Uutiset
Kirjoittaja: Protoshop

Protoshop Group konsernin kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi Protoshop Group suunnittelee konepajatuotantonsa keskittämistä yhteen isompaan yksiköön Oittiin Hausjärvelle.

Samalla kun konepajatoiminnot siirtyisivät Oittiin jäisi mekaanista suunnittelupalvelua tarjoava insinööritöimisto sekä materiaalimyymälä Otaniemen alueelle. 


Tarkoituksena on kehittää toimipisteiden välille säännöllinen logistinen kuljetuspalvelu, jonka avulla pääkaupunkiseudun asiakkaat saisivat edelleen nopeata ja joustavaa  konepaja palvelua yhä kustannustehokkaampaan hintaan insinööritoimiston tiloista.


Protoshop Oy:ssä ja Metsi Oy:ssä käynnistetään asiasta yhteistoimintamenettelylain mukaiset neuvottelut 30.12.2013. Neuvottelujen kohteena on Protoshopin konepajaliiketoiminnan ja sen seurauksena noin 10 henkilön mahdollinen siirtyminen Protoshopista Metsiin. Siirtyvät henkilöt jatkaisivat Metsin palveluksessa Hausjärvellä vanhoina työntekijöinä.


”Varmistamme toimintojen uudelleenorganisoinnilla strategiamme toteuttamisen vaikeassa markkinatilanteessa. Asiakkaidemme odotukset ja tarpeet muuttuvat nopeasti, joten Protoshop Groupin tehtävänä ja haasteena on mukauttaa ja kehittää palveluaan siten, että se tukee optimaalisesti asiakkaiden ydintoimintaa. Pyrimme muutosten avulla selkeyttämään konserniyritysten liiketoimintavastuita ja päällekkäisten toimintojen yhdistäminen tukee tätä tavoitetta”, sanoo Protoshop Groupin toimitusjohtaja Juha Wermundsen.


Neuvotteluissa arvioidaan mainittujen muutosten vaikutuksia Protoshopin ja Metsin toimintoihin. Kertaluonteiset kulut olisivat yhteensä noin 50-100 teur vuoden 2014 aikana ja vuotuinen saavutettava säästö noin 100 teur. Selvästi suurempi hyöty arvioidaan saavutettavan toiminnan tehostumisella, lisääntyvälla joustavuudella ja niiden tuloksena syntyvällä  kilpailukyvyn paranemisella. Yhteistoimintamenettelylain mukaiset neuvottelut eivät koske Protoshopin suunnitteluyksikköä tai myyntivarastoa. 


Espoo 17.12.2013

PROTOSHOP GROUP


Lisätiedot: Juha Wermundsen, puh. 029 005 4110,

Protoshop Group on juuriltaan suomen vanhin toiminnassa oleva konepaja- ja suunnitteluyhtiö. Protoshop Group muodostuu konsernin emoyhtiön lisäksi neljästä tytäryhtiöstä joiden pääliikealueita ovat sopimusvalmistus, konepajapalvelut (koneistus, hitsaus ja kokoonpano), kuljetinratkaisujen ja testilaitteiden suunnittelu ja valmistus sekä mekaniikka-, sähkö- ja automaatiosunnittelu. Konserni tyällistää noin 60 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 6meur.

Uutiset

Sivu 1 / 4  > >>

31.12.2013
Kategoria: Uutiset
Kirjoittaja: Protoshop

Mekaniikka, sähköt ja automaatio: suunnittelu & valmistus

18.12.2013
Kategoria: Uutiset
Kirjoittaja: Protoshop
Hienomekaaninen valmistus ja kymmenen työntekijää siirtyisivät Espoosta
17.12.2013
Kategoria: Uutiset
Kirjoittaja: Protoshop
Protoshop Group suunnittelee konepajatuotantonsa keskittämistä yhteen isompaan yksiköön Oittiin Hausjärvelle
19.11.2013
Kategoria: Uutiset
Kirjoittaja: Protoshop

Tuotekehitystä puolustusteollisuudelle, mittalaitteita satelliitteihin, komponentteja hiukkaskiihdyttimeen – ja Veikkauksen lottokone

5.11.2013
Kategoria: Uutiset
Kirjoittaja: Protoshop

Ahkera Smart Tech vie suomalaista robotiikkaosaamista lentokentille